CCVJ o.p.s.

    Základní uživatelské IT dovednosti
 Kód akce: 0607181 
 Název akce: Základní uživatelské IT dovednosti 
 Termín konání: duben 2018  
 Místo konání:  CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657  
 Popis spojení:  
 Doporučeno pro: všechny zájemce 
 Lektor: Ing. Zdeněk Cach, učitel SPŠE Pardubice, držitel certifikátu ECDL
PhDr. Ing. Milan Bareš, Národní institut pro další vzdělávání
 
 Garant: Eliška Sadílková 
 Účastnický poplatek: 1790,- Kč 
 Popis: Vzdělávací program je určen pro úplné začátečníky, kteří se potřebují seznámit se základy práce na počítači a naučit se základní operace při práci s textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem. Témata semináře jsou:
- Základní ovládání a uživatelská údržba počítače
- Kategorizace software (operační systémy, možnosti, kategorie – shareware, freeware apod.)
- Soubor (program, datový soubor), složka.
- Struktura složek, práce se schránkou.
- Pojmy počítačová síť, Internet a jejich funkce
- Kopírování, přesun, vyhledávání.
- Specifika a příklady použití počítače v MŠ a ZŠ.
- Prostředí textového editoru
- Zásady psaní textu v textovém editoru, tvorba a práce s dokumenty.
- Formátování písma a odstavců.
- Seznamy, odrážky, tabulátory.
- Jednoduché tabulky (vytvoření tabulky a její základní formátování).
- Tisk dokumentu.
- Příklady použití textových editorů v praxi učitelů MŠ a ZŠ.
- Seznámení se s prostředím tabulkového kalkulátoru.
- Základní pojmy a práce s tabulkami.
- Editace tabulek
- Formátování.
- Vzorce a základní funkce.
- Základy vytváření grafů.
- Příklady použití výstupů z tabulkových kalkulátorů v praxi MŠ a ZŠ
Pro konkrétní cvičení bude použit OS Windows, MS Word a MS Excel (v aktuálních verzích). Velký prostor bude věnován praktickému procvičování.

 
 Poznámka: Konkrétní termíny v období duben až červen 2018 budou stanoveny po naplnění studijní skupiny. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2018. Jedná se o tři šestihodinové semináře. 

Akce již proběhla