CCVJ o.p.s.

    Využití počítačů při výuce anglického jazyka
 Kód akce: 0301181 
 Název akce: Využití počítačů při výuce anglického jazyka 
 Termín konání: 12.května 2018 09:00-15:30 
 Místo konání:  CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657  
 Popis spojení:  
 Doporučeno pro: Vstupní jazyková úroveň účastníků dle SERRJ: A2, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU  
 Lektor: Mgr. Jana Brandová, učitelka AJ, SOŠ a GY přelouč
 
 Garant: Eliška Sadílková 
 Účastnický poplatek: 790,- Kč 
 Popis: Seminář seznámí účastníky s efektivním využitím moderních komunikačních a informačních technologií ve výuce anglického jazyka. Představeno bude využití volně dostupných internetových zdrojů: webové stránky podporující výuku cizích jazyků, on-line slovníky, digitální učební materiály, sociální sítě či server YouTube. Součástí vzdělávacího programu je metodika využití uvedených zdrojů ve výuce a praktická činnost u počítače v průběhu semináře. Vzdělávací program dále podporuje myšlenku, že i základní uživatelská znalost práce na počítači je dostačující pro aktivní využívání výše zmíněných volně dostupných internetových zdrojů ve výuce cizích jazyků. Seminář je prakticky orientovaný a absolventi získají řadu nástrojů k okamžitému využití ve výuce. 
 Poznámka:  

Akce zrušena