CCVJ o.p.s.

    Jak vyučovat první pomoc pro SŠ a ZŠ II. stupeň
 Kód akce: 3602181 
 Název akce: Jak vyučovat první pomoc pro SŠ a ZŠ II. stupeň 
 Termín konání: 13.června 2018 09:00-13:00 
 Místo konání:  CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657  
 Popis spojení:  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky SŠ a ZŠ 2.stupeň  
 Lektor: Mgr. Jana Nedbalová, (KHS Pk, Centrum pro léčbu závislosti na tabáku)
 
 Garant: Eliška Sadílková 
 Účastnický poplatek: 790,- Kč 
 Popis: Cílem semináře je umožnit učitelům osvojit si teoreticky i prakticky jak vyučovat první pomoc (PP) v rozsahu odpovídajícím RVP s přihlédnutím k možnostem ŠVP. Učitelé budou seznámeni s nejnovější vytvořenou metodikou pro pedagogy SŠ (ZŠ 2. stupně) zpracovanou zdravotnickými a pedagogickými pracovníky. Metodiku obdrží účastníci semináře v tištěné formě. Seminář umožní učitelům rozšířit si znalosti z oblasti první pomoci. Týkat se bude nejčastějších úrazů (včetně školních), onemocnění ohrožujících život (např. alergická reakce, epilepsie), kardiopulmonální resuscitace a modelového vyzkoušení PP. Učitelé budou prakticky seznámeni s přístrojem AED a jeho použitím. Resuscitační model pořízený pro účely semináře bude následně zdarma účastníkům semináře zapůjčován pro účely školní výuky. Během praktické části semináře bude cílová skupina rozdělena na dvě paralelní skupiny, přičemž každé z nich se bude věnovat jeden lektor tak, aby si každý účastník dobře osvojil nové dovednosti PP.
Témata: 1. část teoretická: příklady a kazuistiky úrazů z oblasti dopravních úrazů, otrav, popálenin, poranění živočichy a hmyzem, život ohrožující stavy, aneb jak si poradit, když telefon nepomůže; úrazy ve škole; základy první pomoci na základě nových doporučených postupů
2. část praktická: nácvik použití pomůcek autolékárničky; doporučená výbava domácích a cestovních lékárniček, nácvik PP improvizovanými pomůckami, nácvik KPR (kardiopulmonální resuscitace); práce učitele s metodikou vytvořenou k tomuto semináři; seznámení se s dostupnými metodickými materiály a návody PP v ČR (ČČK, CÚP, CDV a Besip, PedF, SZÚ aj.).  
 Poznámka:  

Akce již proběhla